magnifier

ขยายภาพด้วยเม้าส์

Sale

CatHoliday ไส้กรองน้ำพุ แพ็คประหยัด (6 ชิ้น) แผ่นกรองคาร์บอน แผ่นกรองน้ำพุแมว ไส้กรองน้ำพุแมว น้ำพุแมว

ไส้กรองน้ำพุดใสพร้อมเซนเซอร์ ช่วยกรองเศษฝุ่นที่ปลิวอยู่ในอากาศและที่มากับน้ำ ช่วยกรองกลิ่น ทำให้น้ำใสและสะอาดปลอดภัยต่อน้องๆ 1 กล่อง บรรจุ 8 ชิ้น แนะนำเปลี่ยนไส้กรองเดือนละ 1 ครั้ง
750.00 ฿ 490.00 ฿

( ประหยัด  260.00 ฿)

490.00 ฿
  • ไส้กรองน้ำพุดใสพร้อมเซนเซอร์
  • ช่วยกรองเศษฝุ่นที่ปลิวอยู่ในอากาศและที่มากับน้ำ
  • ช่วยกรองกลิ่น ทำให้น้ำใสและสะอาดปลอดภัยต่อน้องๆ
  • 1 กล่อง บรรจุ 8 ชิ้น
  • แนะนำเปลี่ยนไส้กรองเดือนละ 1 ครั้ง
You have successfully subscribed!
This email has been registered